تبلیغات
مقاله های مهدوی
مقاله های مهدوی

با شروع حمله نظامی آمریكا و انگلیس به عراق، تحلیل گران و نویسندگان بسیاری در مورد ابعاد مختلف نظامی، سیاسی و استراتژیك این جنگ به تحلیل و بررسی پرداختند. اما با وجود این حجم بزرگ مطالب، هنوز بعد دیگری از این تهاجم كه همان جنبه مذهبی قضیه است، از دید تحلیل گران مخفی مانده است.
اعلام جنگ آمریكا به عراق و اشغال نظامی آن براساس فشارها، عقاید و ایده های گروهی با نام «مسیحیان صهیونیست» صورت گرفته است. مسیحیان صهیونیست، تحت تأثیر عقاید مذهبی خود، تفسیری مذهبی از این جنگ ارائه می دهند. به عقیده آنان، جنگ عراق پیش زمینه حوادث قبل از ظهور مسیح است و وقوع این جنگ، بر پیشگویی های كتاب مقدس مهر تأیید می زند. مسیحیان صهیونیست، از اعضای مكتب و اعتقادات مسیحیت به شمار می آیند، كه سعی دارند با مطالعه جزء به جزء كتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) و با تكیه بر عصمت حرفی آن، وقایع آینده را پیشگویی و تفسیركنند. همین اعتقاد ویژه، این گروه را از دیگر اندیشمندان مسیحی متمایز می سازد.
پایه اعتقادات این مكتب در قرن نوزدهم و تحت تأثیر نگرشی ویژه به كتاب مقدس (عهد قدیم و جدید) شكل گرفت. بر طبق اعتقادات آنها، تاریخ بشریت به هفت عصر تقسیم می شود؟
در حال حاضر، جهان در حال پشت سر گذاشتن دوره ششم حیات تاریخی خود و آماده شدن برای ورود به عصر هفتم كه همان ظهور مسیح است، می باشد.
براساس پیشگویی ها، در عصری كه ما زندگی می كنیم، فجایع بی سابقه و حوادث بسیاری اتفاق می افتد كه در نهایت به آخرین جنگ سرنوشت ساز بشریت یا همان «آرماگدون» ختم می شود.در این جنگ، مسیح دشمنان خود را از بین برده و سلطنت هزار ساله خود را بر پا می كند. به همین دلیل به پیروان این عقیده، «هزاره گرا» گفته می شود. اكثر طرفداران این مكتب كه بالغ بر 12 میلیون نفر هستند، در آمریكا مستقر می باشند. عده ای از آنها كرسی های كنگره و پست های مختلف در سطوح گوناگون را در دولت كنونی آمریكا، دراختیار دارند.
می گویند خود «جرج بوش»، رئیس جمهور آمریكا، نیز یكی از مسیحیان صهیونیست است. او به طور مرتب در جلسات مطالعه و تفسیر كتاب مقدس شركت می كند و آنرا یكی از آیین های مهم مذهبی می داند.
همچنین تعدادی از همكاران و هم قطاران جرج بوش نیز عضوی از مسیحیان صهیونیست به شمار می آیند كه از آن جمله می توان «دونالد اوانس» دبیر بازرگانی را نام برد كه به لحاظ نفوذ با «بیلی گراهام»، كشیش مسیحی صهیونیستی، كه در طول مبارزات انتخاباتی بوش در كنار او و در جلسات، مؤعظه می كرد، برابری می كند. مسیحیان صهیونیست عقیده دارند كه براساس پیش گویی ها اشغال عراق پیش زمینه وقایع قبل از ظهور مسیح است. آنان اعتقاد راسخی به پیش گویی های مطرح شده در كتاب «مكاشفات یوحنا» (عهد جدید) دارند.
علیرغم متن بسیار مبهم و نمادین این پیشگویی ها در كتاب مقدس، فصل های مربوط به «عراق» بسیار واضح آمده است. در كتاب مقدس، عراق با نام «بابل» معرفی شده است.
با وجود اینكه در طول تاریخ، عراق بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است، مسیحیان صهیونیست عقیده دارند كه تصرف عراق توسط آمریكا با ظهور مجدد مسیح مرتبط است و بر طبق عقیده مسیحیان صهیونیست عقیده دارند كه تصرف عراقی توسط آمریكا با ظهور مجدد مسیح مرتبط است و بر طبق عقیده مسیحیان صهیونیست، طرح تقسیم عراق به سه ناحیه، احتمالا با عبارت «و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت...» منطبق است. حتی این گروه لشكری از كشیشان صهیونیست را به عراق فرستاده اند تا مردم عراق را متقاعد كنند كه تصرف كشورشان، امر محتوم الهی بوده است و در پیش گویی های كتاب مقدس به صراحت به آن اشاره شده و آنها باید آن را بپذیرند. «گراهام فرانكلین» در مورد این مبلغین گفته است، آنها به عراق رفته اند تا به عنوان یك مسیحی، عشق و علاقه خود را به مردم نشان دهند و آنها این كار را با نام مسیح انجام می دهند.
براساس عقاید مسیحیان صهیونیست، بسیاری از متون كتاب مقدس و از جمله سرود مذهبی «حزقیال نبی»، كه در عهد عتیق آمده است. به لزوم تجمع یهودیان در فلسطین و تشكیل حكومت یهودی اشاره می كند و حتی عقیده دارند كه یهودیان باید به سوی فلسطین مهاجرت كنند، تا نقش خود را در وقایع دوران ظهور مسیح ایفا نمایند.
با نگاهی به گذشته در می یابیم كه اعتقاد مسیحیان صهیونیست به این موضوع، حتی به قبل از تولد جنبش صهیونیسم برمی گردد، و آنها از آن زمانی سعی بر تحقق این پیشگویی ها داشته اند.
و حتی امروز كه سال ها از زمان تاسیس اسرائیل می گذرد، مسیحیان صهیونیست تمام تلاش خود را برای جذب یهودیان از اقصی نقاط جهان به سوی اسرائیل، انجام می دهند.
مسیحیت صهیونیست شامل ده ها انجمن است كه مهمترین آن «سفارت مسیحیت» واقع در اورشلیم، به شمار می آید.
مسیحیان صهیونیست براساس مطالب كتاب سفر پیدایش تورات، تلاش می كنند تا حكومت اسرائیل را از نیل تا فرات گسترش دهند.
تورات، سفر پیدایش، باب پانزدهم، ردیف 18:
«در آنروز خداوند با ابرام عهد بست و گفت، این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم.»
به همین علت است كه مسیحیت صهیونیسم با فرآیند صلح خاورمیانه به شدت مخالف است. و از دولت اسرائیل می خواهند كه سرزمین های اشغالی را یكپارچه سازد. آنان همچنین به دلیل اعتقاد خود مبنی بر ساخت معبد سلیمان و اینكه معبد سلیمان در زیر مسجد الاقصی واقع است، به شدت سعی در تخریب مسجد الاقصی دارند. براساس اعتقاد آنان، مسیح پس از ظهور در معبد سلیمان نماز می گذارد، پس مسیحیان باید تا زمان ظهور مسیح مراسم عبادی و قربانی خود را مطابق شریعت موسوی در معبد سلیمان تمرین كنند.
همچنین مسیحیان صهیونیست در حال آماده سازی خود هستند تا در صورت محیا شدن شرایط با مسلمین وارد جنگ شوند و وقوع این جنگ را براساس پیش گویی ها محتوم می دانند.
مسیحیان صهیونیست برخلاف نظر اكثریت كلیساهای دیگر، مخالفان یهودیت و یهودیان- كسانی كه خود را مردم برگزیده خداوند می دانند- دشمن و محور شرارت محسوب می شود.
براساس عقاید آنان، فلسطینیان، اعراب و مسلمین دشمنان یهودیت هستند و باید با آنها جنگید. آنان این موضوع را به صراحت در كنفرانس هایشان مطرح می كنند و در مقالاتشان مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
بنابراین از نظر آنان، تروریست بودن اعراب و مسلمین امری عادی و مسلم است.
«جی آر گراهام» در یكی از كتاب هایش می گوید: اسلام یك دین شیطانی است و قرآن عامل تحریك مسلمین به سمت خشونت است.
پیروان این اندیشه، دولت آمریكا را به همراهی با اسرائیل درجهت ازبین بردن تمامی امكانات و توانایی های مسلمین كه به عنوان خطری برای حیات اسرائیل می باشد كرده اند.
آنان آینده جهان را به بدترین شكلی متصور می شوند و وضعیت جهان را به بدترین شرایط آخرالزمان سوق می دهند وبرای رسیدن به این هدف ازهیچ تلاشی فروگذار نمی كنند، زیرا به عقیده آنان پیشگویی های كتاب مقدس اینگونه می گویند.
«پت رابرتسون»، كشیش معروف مسیحی صهیونیستی عقیده دارد: «وضعیت جهان، نباید به سوی صلح و بهبود حركت كند، جهان را باید به سمت بدترین شرایط ممكن سوق داد، مسیحیان باید بیاموزند كه چگونه موجب تأخیر ظهور مسیح نشوند. بنابراین حتی مسیحیان نباید نگران آسیب های زیست محیطی باشند، زیرا براساس پیش گویی ها، این امر مقدمه ظهور مسیح است.»
از نگاه آنان، وقوع جنگ ها پیش زمینه ظهور مسیح است و نباید برای توقف جنگ و یا برقراری صلح تلاش صورت گیرد. زیرا آنها عقیده دارند قبل ازظهور مسیح صلحی وجود ندارد و همه جهانیان در جنگ به سر می برند.
«جیم رابرتسون» یكی از كشیشان معروف تلویزیونی می گوید: «قبل از ظهور مسیح صلحی وجود ندارد، و تا قبل از ظهور مسیح هر تلاشی برای برقراری صلح، بی معنی و برخلاف گفتار خداوند و مسیح است».
«استراسبورگ» سرپرست یكی از سایت های اینترنتی كه به جمع آوری و بررسی و تطبیق وقایع پیش از ظهور مسیح می پردازد، می نویسد: «من از واقعه یازدهم سپتامبر بسیار خشنود شدم. و مؤمنین به علت جو عمومی حاكم به دروغ از وقوع این حادثه اظهار تأسف كردند، اما آنان از عمق وجودشان، ایمان دارند كه این حادثه، خواست آنان كه همان ظهور مسیح است، را محقق می سازد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1388 توسط مهدویون عصر ظهور
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

   دانشنامه مهدویت

لینكستان

آمار سایت

   لوگوی دوستان