تبلیغات
مقاله های مهدوی
مقاله های مهدوی

در دو شماره گذشته، موضوع »جزیره خضراء« از دو زاویه، مورد بحث قرار گرفت:

1. بررسى سند و متن داستان؛

2. بررسى تاریخى و جغرافیایى داستان.

اختلاف در سند، تناقض‏در متن و نیز ریشه‏هاى تاریخى و روانى شكل‏گیرى این داستان، از جمله مواردى بود كه بدان پرداخته شد. در این قسمت، داستان یاد شده، از زاویه دیگرى مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مثلث برمودا

در جنوب غربى ایالات متحده آمریكا، منطقه‏اى وجود دارد كه به مثلث برمودا معروف است. رسانه‏هاى غربى، با افسانه سازى‏هاى جهت دار درباره آن، خواسته‏اند این منطقه را، منطقه‏اى مرموز و پرخطر قلمداد كنند.

در این مقاله ضمن بررسى این موضوع، تطبیق نابه‏جاى آن بر »جزیره خضراء« مورد نقد و ارزیابى قرار خواهد گرفت.

موقعیت جغرافیایى برمودا

«Bermuda»

در مقابل ایالت‏هاى جورجیا، كارولینا و فلوریداى آمریكا، جزایرى به نام »برمودا« وجود دارد. در جنوب این جزایر، جزایر باهاما، پرتوریكو، دومینیكن، هائیتى، جامائیكا و كوبا قرار دارد.

جزایر »برمودا«، با 54/4 كیلومتر در 934 كیلومترى شرق سواحل آمریكا قرار دارد و متشكل از 150 جزیره مرجانى است كه فقط بیست مورد آن قابل سكونت است. جمعیت آن حدود، 650000 هزار نفر و نژاد مردم آن سیاه، سفید و دورگه است. اكثر مردم آن جا پروتستان است و هامیلتون مركز آن مى‏باشد.

»برمودا« از قدیمى‏ترین مستعمرات انگلستان است.

مثلث برمودا

این مثلث، یك مثلث فرضى است كه رأس آن، جزایر برمودا و قاعده آن، ایالات متحده آمریكا )ایالت‏هاى جنوب شرقى( و اضلاع آن كشورهاى كوبا، هائیتى، دومینیكن و جامائیكا را شامل مى‏گردد.(1)

وضعیت كشورهاى واقع در منطقه مثلث برمودا

كوبا - با بیش از 160 جزیره - در جنوب سواحل فلوریداى آمریكا و شمال غرب دریاى كارائیب واقع شده است.

جمعیت آن در سال 1979 م. حدود ده میلیون نفر بوده است كه اكثراً مسیحى‏اند و زبان آن اسپانیولى است.

تاریخچه كوبا

كریستف كلمب در 1492 م. سواحل شرقى كوبا را كشف كرد. در آن زمان، یك میلیون نفر سرخ‏پوست در آن جا زندگى مى‏كردند. در سال 1511 م. اسپانیایى‏ها كوبا را مستعمره خود قرار دادند. با كاهش جمعیت بومى جزیره )در اثر كشتار و فشار استعمارگران(، اسپانیایى‏ها شروع به وارد كردن بردگان آفریقایى كردند. كوبا، از سال 1950 م. به بعد مركز اجتماع كشتى‏هاى حامل غنایمى شد كه از دنیاى جدید، به دست مى‏آمد.

دریانوردان فرانسوى و انگلیسى، پیوسته براى اسپانیایى‏هاى كوبا، ایجاد مزاحمت مى‏كردند. این كشور، در قرن هفدهم محل رقابت شدید، قدرت‏هاى اروپایى بود.

مبارزه كوبایى‏ها، براى استقلال در سال‏هاى 1820 م. با فراز و نشیب همراه بود و اسپانیایى‏ها، با شدت و خشونت، استقلال طلبان را سركوب مى‏كردند.

هزاران كوبایى به آمریكا گریختند و یا تشكیل انجمن‏هاى سرى، مبارزات چریكى خود را آغاز كردند كه ده سال به طول انجامید؛ ولى تسلط اسپانیایى‏ها بر كوبا باقى ماند.

ایالات متحده آمریكا، علاقه‏مند بود كه كوبا را به خود ملحق سازد؛ ولى جنگ‏هاى داخلى آمریكا مانع آن شد.

در فوریه 1898 م. كشتى زره‏پوش متعلق به نیروى دریایى آمریكا، در ساحل هاوانا منفجر شد و این بهانه‏اى گردید تا آمریكا، به جنگ كوتاه مدتى با اسپانیا بپردازد. تجهیزات اسپانیایى‏ها در سانتیاگو، منهدم شد و بالاخره آنان در معاهده پاریس 1898 م. كوبا و پروتوریكو را به آمریكا واگذار كردند. از این پس، كوبا به وسیله آمریكایى‏ها اداره مى‏شد. آنان پایگاهى در »گوانتانامو« ایجاد كردند )كه هم اكنون نیز در دست آمریكا است(.

در سه دهه اول قرن بیستم (1900 تا 1930) بارها نظامیان آمریكا در كوبا مداخله كردند. حكومت دست‏نشانده آنان در »كوبا«، با اختناق تمام، سلطه آمریكا را برقرار مى‏ساخت. مالكیت آمریكایى‏ها بر بیشتر بخش‏هاى اقتصادى كوبا، مشكلات این كشور را به صورت حادى در آورد و سرتاسر كوبا، پر از فساد، فقر، قمار و انحرافات جنسى گردید.

مبارزه مردمى كوبائیان، به رهبرى كاسترو، با شدت تمام از جانب دولت دست نشانده و نیروهاى آمریكایى، سركوب شد؛ ولى كاسترو در سال 1959 م توانست پس از نبردهاى فراوان، وارد »هاوانا« شده، و قدرت را به دست گیرد.

در 25 اكتبر همان سال، هاوانا به وسیله هواپیماهاى مزدورانى كه از سوى آمریكا سازمان یافته بودند، بمباران شد.

كاسترو نیز اموال آمریكایى‏ها را - كه مالك 90 % املاك و اكثر بخش‏هاى اقتصادى و مهم كوبا بودند، مصادره كرد.

فشارهاى آمریكا، كوبا را به انعقاد قرارداد با شوروى واداشت. آمریكا با سازمان‏دهى هزاران كوبایى گریخته از آن كشور، به كوبا حمله كرد و جنگ خلیج خوك‏ها را به وجود آورد. در این حمله، مزدوران آمریكایى، دچار شكست سختى شدند.

در 1962 م. شوروى، پاسگاه موشكى در كوبا ایجاد كرد كه خطر جنگ سوم جهانى را به وجود آورد و با تهدیدات آمریكا، شوروى پایگاه‏هاى خود را تعطیل كرد.

هائیتى (Haiti)

»هائیتى« نیز از مستعمرات اسپانیا بود. رقابت بین استعمارگران اروپایى، موجب بروز جنگ‏هاى متعددى، در این منطقه شد. فرانسویان و انگلیسى‏ها، به حمایت از دزدان دریایى، به آزار اسپانیایى‏ها مى‏پرداختند؛ بالاخره فرانسویان آن جا را متصرف شدند و تا اوایل قرن نوزدهم، هائیتى را در استعمار خود داشتند.

مبارزات طولانى مردم و برده‏ها در هائیتى، با قساوت تمام به وسیله فرانسویان سركوب شد. هائیتى اكنون از كشورهایى است كه زیر سلطه آمریكا قرار دارد و به عنوان ایالت پنجاه و دوم آن كشور، شناخته مى‏شود.(2)

باهاما (Bahamas)

باهاما، شامل حدود 70 جزیره و 2000 جزیره صخره‏اى است. كریستف كلمب در 1492 م. آن را كشف و به اسپانیا ملحق كرد. در قرن هفده و هیجدهم میلادى، بین انگلیس و اسپانیا، جنگ‏هایى بر سر »باهاما« روى داد كه منجر به تصرّف آن‏ها در سال 1783 م. به وسیله انگلیس شد.

باهاما، به مدت 190 سال، تحت الحمایة انگلیس بود تا این كه در سال 1973 م. به استقلال رسید.

جامائیكا و دومینیكن

وضعیت این كشورها نیز كمابیش، همانند كوبا، باهاما و هائیتى بود. رقابت استعمارگران اروپایى و ظهور قدرت جدیدى به نام »ایالات متحده آمریكا« در مجاروت آن‏ها، شرایط زیر را براى این منطقه فراهم كرد:

1. كودتاهاى متعدد متكى به نفوذ استعمارگران؛

2. رقابت‏هاى فشرده نظامى به ویژه در دریاهاى منطقه؛

3. مبارزات مستمر و پى‏گیر مردم به شكل‏هاى مختلف نظامى و سیاسى.

جنگ سرد

پس از پایان جنگ جهانى دوم و با ظهور دو قدرت بزرگ )آمریكا و شوروى( و تقسیم مناطق مختلف جهان در بین خود؛ شرایط بروز جنگ سرد و رقابت‏هاى مختلف سیاسى - اقتصادى و نظامى در بین این دو قدرت، آغاز شد.

هر كدام از این قدرت‏ها، در پى بسط نفوذ خویش و حفظ آن - به ویژه در مناطق استراتژیك - بودند.

از جمله مناطق بسیار مهم، منطقه »مثلث برمودا« بود؛ چرا كه با فاصله كمى در نزدیكى ایالات متحده آمریكا قرار داشت و منطقه‏اى كاملاً مهم و سوق‏الجیسى، براى تسلّط بر اقیانوس اطلس، دریاى كارائیب، آمریكاى مركزى و لاتین به شمار مى‏رفت.

سوابق استعمارى آمریكا، در این منطقه موجب بروز حركت‏هاى رهایى‏بخش گسترده‏اى شد و شورى نیز - كه شرایط را براى حضور در این منطقه مساعد مى‏دید - با پشتیبانى از این حركت‏ها، جاى پاى خود را در منطقه، محكم كرد و در سال‏هاى جنگ سرد، كوبا و مثلث »برمودا« را، به عنوان یكى از مناطق مهم این مرحله از قرن بیستم، مطرح ساخت.

تحریك ضد انقلابیان و ایجاد درگیرى‏هاى مختلف در منطقه، از دیگر حوادث دهه‏هاى 1970 - 1950 میلادى است.

افسانه‏سازى‏هاى استعمارگران

سال‏هاى طولانى حضور استعمارگران در این منطقه و رقابت‏هاى موجود در بین آن‏ها و مبارزات و سركوب هایى كه صورت مى‏گرفت؛ زمینه را براى پیدایش افسانه‏ها و تخیّلات فراهم كرد؛ به طورى كه بسیارى از حوادث به وجود آمده؛ به عوامل ناشناخته، نسبت داده مى‏شود.

از دیگر مواردى كه باید دزدان دریاى در این دوره مورد توجه قرار داد، موضوع دزدان دریایى و حمایت رقیبان استعمارى از آن‏ها براى ضربه زدن به منافع رقیب است. طبیعى است كه این دزدان دریایى، مایل نبودند از خود نام ونشان به جا بگذارند؛ بلكه صرفاً به دنبال اهداف خویش بودند.

مجموعه این عوامل، فضایى ابهام‏آمیز و ترسناك را بر منطقه حاكم كرد و زمینه را براى شكل‏گیرى »افسانه‏ها« و »انتساب حوادث به عوامل ناشناخته« آماده نمود.

بررسى مدارك موجود

با بررسى و پژوهش مدارك مربوط به حوادث »مثلث برمودا« روشن مى‏شود كه ریشه بسیارى از آن‏ها، فقط در مطبوعات است؛ آن هم نه مطبوعاتى نامعتبر و غیرقابل اعتماد كه براى جلب مشترى و خوانند، و مطلبى را منتشر مى‏سازند تا شمارگان بیشترى پیدا كنند.

غیرقابل اعتماد بودن مداركى، مانند روزنامه‏ها و مجلات، در این گونه موضوعات، مسأله‏اى نیست كه نیازمند دلیل باشد؛ زیرا اگر كسى به این گونه رسانه‏ها اعتماد كند، به سرعت با سؤالات فراوان روبه‏رو خواهد شد.

از این رو استناد به چنین مدارك و یا مدارك و عناوین ناشناخته، هیچ مطالب علمى را اثبات نمى‏كند.

»مثلث برمودا« و آب و هواى آن

مثلث برمودا و كشورها و مناطق واقع شده در آن، از نظر آب و هوا و جریان‏هاى دریایى، وضعیت ویژه‏اى دارند. جریان آب‏هاى گرم »گلف استریم« - كه از خلیج مكزیك آغاز شده و تا شمال دریاى اطلس ادامه مى‏یابد - یكى از این ویژگى‏ها است.

این جریان آب گرم - كه با فشار زیاد، از خلیج مكزیك به سمت اقیانوس اطلس جریان دارد - شرایط خاصى را در منطقه ایجاد مى‏كند. تلاطم آب دریا، غرش امواج، مه گرفتگى و... از جمله خصوصیات این جریان است.

»گلف استریم« ( Gulf Stream) مهم‏ترین جریان دریایى است كه از خلیج مكزیك )واقع بین كوبا و فلوریدا( شروع مى‏شود. این جریان با سرعت پنج كیلومتر در ساعت، حركت مى‏كند و پهناى آن 145 كیلومتر است. ژرفاى آن در برخى نقاط، به 800 متر مى‏رسد و در هر دقیقه، دو بلیون تن آب را در امتداد سواحل »فلوریدا« بر روى هم مى‏خزاند.

»گلف استریم«، در امتداد ساحل اقیانوس اطلس )در اطراف آمریكا( حركت مى‏كند. سپس از دماغه »كاد« )در ماساچوست( گذشته، به طرف مشرق مى‏پیچد، آن گاه عرض اقیانوس اطلس را طى مى‏كند و بر عرض آن افزوده مى‏شود. در آن جا حرارتى كه از نواحى گرمسیر با خود آورده بود، از دست مى‏دهد و به شعبه‏هاى زیادى تقسیم مى‏شود. یكى از آن‏ها، سواحل »ایسلند« را مى‏شوید و دیگرى كرانه‏هاى »انگلستان و نروژ« را در مى‏نوردد و در آن جا یخ‏هاى قطبى را به عقب مى‏راند وشاخه بزرگى از آن نیز در امتداد سواحل آفریقا، به جنوب مى‏پیچد.(3)

خصوصیت دیگر آن، وزش طوفان‏هاى موسمى است كه با سرعت بالاى یكصد كیلومتر، در این مناطق مى‏وزد. شدّت این جریانات، به حدى است كه در موارد متعددى، ایالات شرقى آمریكا را نیز دربرمى‏گیرد وموجب بروز خسارات فراوان، در این منطقه مى‏گردد.

نتیجه‏گیرى

از مجموع مطالب گذشته، روشن مى‏شود كه »مثلث برمودا«، به دلیل شرایط مختلف سیاسى، نظامى و جغرافیایى، منطقه‏اى حادثه‏خیز است و به همین دلیل و نیز وجود انگیزه‏هاى سیاسى براى مخفى ماندن عوامل حادثه ساز، باعث شكل‏گیرى افسانه هایى در اذهان مردم و سپس در مطبوعات و رسانه‏ها شده است.

مناطق دیگر خطرخیز جهان

در برخى نقاط كره زمین نیز محدوده‏هایى یافت مى‏شود كه »خطرخیز« هستند و به جهت حوادثى كه در آن رخ داده است، شهرتى كسب كرده‏اند؛ مانند »مثلث شیطان« در اقیانوس آرام و در نزدیكى‏هاى ژاپن قرار دارد و به دلیل كثرت حوادث دریایى در آن به »مثلث شیطان« معروف شده است.

ترافیك سنگین هوایى و دریاى منطقه برمودا

»جزیره برمودا« - سالانه پذیراى صدها هزار جهانگرد است - و نیز سایر مناطق واقع شده در »مثلث برمودا«، از پرترافیك‏ترین مناطق دریایى و هوایى جهان به شمار مى‏آید. ده‏ها خط هوایى، روزانه به این منطقه پرواز دارند و صدها خط دریایى در این منطقه، به حمل مسافر و بار مشغول‏اند و هیچ توجهى به افسانه‏هاى ساخته شده درباره »مثلث برمودا« ندارند.(4)

تبلیغات استعمارى

استعمارگران و ابرقدرت‏هاى جهان - به ویژه آمریكا و رسانه‏هاى غربى - هر زمان كه سیاست‏شان اقتضا كند، فضاهایى را ایجاد مى‏كنند كه بسیار اغفال كننده و وارونه نشان دهنده حقایق است.

در مورد »برمودا« نیز همین پدیده - به دلایلى كه قبلاً گذشت - اتفاق افتاده است.

مثال مشهور و جارى این مدعا، تبلیغات فریبكارانه آمریكا درباره تروریسم است. مجموعه تبلیغات جهانى درباره »تروریسم« براى كسى كه آن روى سكه را ندیده باشد، تردیدى باقى نمى‏گذارد كه فلسطینان، حزب الله و...، ترووریست هستند و آمریكا و اسرائیل، از خود دفاع مى‏كنند!

تبلیغات جهت دار، درباره »مثلث برمودا« و حادثه‏هاى آن نیز براى برخى افراد بى‏اطلاع و یا افسانه‏گرا، چنین تخیلى را پیش آورده كه واقعاً در آن جا خبر ویژه‏اى است. براى مثال همین شرایط، زمینه را براى سوءاستفاده برخى از فرصت‏طلبان، فراهم مى‏ساخت. آنان با اختفاى كشتى‏هاى خود، خبر از ناپدید شدن آن مى‏دادند و از شركت‏هاى بیمه، غرامت دریافت مى‏كردند. سپس همان كشتى را با نام دیگر و تغییر بعضى از ظواهر، در نقطه‏اى دیگر به ثبت رسانده و مجدداً مى‏فروختند و یا از آن بهره‏بردارى مى‏كردند.

گزارش‏هاى نظامى

یكى از مستندات داستان‏سرایان »مثلث برمودا«، گزارش‏هاى نظامى است. گرچه به نظر مى‏رسد بیشتر آنان، ساختگى و بدون مدرك باشد؛ ولى این نكته روشن است كه »مسائل نظامى« از اخبار سرّى به شمار مى‏رود و در بسیارى از موارد، پس از خبرهاى ساختگى نظامى، به جهت ردگم‏كردن و پوشش دادن به حركات نظامى، انتشار یافته است.

بنابراین درمقوله خبرهاى نظامى، باید این مطلب مورد توجه باشد، خصوصاً وقتى سند اخبار رسانه‏ها باشد.

موقعیت جزیره خضراء

چنان كه در شماره‏هاى پیشین بیان شد، محل »جزیره خضراء« در دریاى سفید مدیترانه( فعلى است. این وصف، از گذشته‏هاى بسیار دور، براى این دریا اطلاق مى‏شد و هم اكنون نیز به همین نام خوانده مى‏شود. دلیل آن نیز رسوبات سفید رنگ بستر دریا است؛ به گونه‏اى كه آب آن، سفید به نظر مى‏رسد. چنان كه دریاى سیاه و دریاى سرخ نیز به همین دلیل، سیاه و سرخ نامیده شده‏اند .

بنابراین محل »جزیره خضراء« در داستان جزیره با سواحل غربى اقیانوس اطلس و جزایر برمودا و امثال آن ارتباطى ندارند.

خدشه بر چهره مهدویت و امام زمان

گذشته از اشكالات متعدد و تاریخى داستان »جزیره خضراء«، تطبیق آن بر »مثلث برمودا« علاوه بر آن كه ترسیمى نادرست و غیرمعتبر است؛ چهره امام زمان )عج( را نیز مخدوش مى‏سازد.

آنچه در داستان »جزیره خضرا« آمده، آن است كه كشتى‏هاى دشمنان غرق مى‏شود؛ نه این كه تعداد زیادى هواپیما و كشتى - آن هم بدون آن كه خصومتى داشته باشند - به قعر دریا فرستاده مى‏شوند و یا از صحنه روزگار محو مى‏شوند.

چنین تصوراتى، اساساً با رسالت امام زمان )عج( و سیره آن حضرت و پدران گرامى‏اش، در تضاد كامل است. چه این كه غرق و نابود كردن اموال كسانى كه خصومتى با آن حضرت ندارند، كارى نیست كه در شأن پیشوایان معصوم‏علیه السلام باشد.

بناى برباد و اقرار بر خداوند

از جمله گناهان بسیار بزرگ، در واقع نسبت دادن دروغ و افترا، به خداوند و اولیاى او است. قرآن مجید در موارد متعددى، این حقیقت را بیان فرموده است: »و من اظلم ممن افترى على الله كذباً«؛ »چه كسى ستمكارتر است از كسى كه به خداوند دروغ ببندد«.

اساس داستان »جزیره خضراء«، چیزى نیست كه بتوان آن را به امام زمان )عج( نسبت داد و بر حسب موازین شناخته شده، به هیچ وجه قابل اعتماد و استفاده نیست.

با وجود این همه ضعف و كاستى، متأسفانه برخى افراد ساده لوح و سطحى‏نگر، نه تنها به این نكته توجه ندارند؛ بلكه با تطبیقى بى‏جا و نامعقول، چهره امام زمان )عج( را مخدوش نموده و آن را به گونه‏اى ترسیم مى‏كنند كه هیچ نسبتى با شخصیت آن حضرت و پدران گرامى‏اش ندارد.

در مورد »جزیره خضراء« و تطبیق نادرست آن بر »برمودا« باید گفت:

یكم. اصل داستان غیر قابل قبول است؛

دوم. »جزیره خضراء« در دریاى مدیترانه است، نه اقیانوس اطلس؛

سوم. وقایع »مثلث برمودا« ساخته رسانه‏هاى غربى و افسانه‏سازان است؛

چهارم. بر فرض كه افسانه‏هاى »برمودا« صحیح باشد، هیچ ربطى به امام زمان و مقام آن حضرت ندارد.ع

پى‏نوشت‏ها:1. محمود محبوب، گیتاشناسى كشورها.

2. مهرداد بهرتن، گنجینه فرهنگ و علوم، ج 1 ص 47.

3. گیتاشناسى كشورها.

4. براى اطلاع از خطوط هوایى دریایى برمودا به آدرس زیر در اینترنت مراجعه كنید:

www.Bermuda_online.org

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط مهدویون عصر ظهور
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

نظر سنجی

پیوند ها

   دانشنامه مهدویت

لینكستان

آمار سایت

   لوگوی دوستان